<Juni 2018>
ManTirOnsTorFreLørSøn
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Travians regler:

§1.1 Registrering E-postadressen brukt for registreringen må være under personlig og eneveldig eierskap av personen som har registrert kontoen. Personen som eier e-postadressen brukt til å registrere kontoen regnes som eier av kontoen, uansett om det er laget personlige avtaler eller avtaler i alliansen. Eieren av kontoen er ansvarlig for alt som skjer med kontoen.

§1.2 Passord Eieren av kontoen skal ikke overføre passordet av kontoen til en person som spiller i samme verden/server. I tillegg er det ulovlig å bevisst velge samme passord som en annen spiller i verdenen/serveren; handlingen er regnet som multi-kontoer (flere kontoer pr. spiller), som er definert i reglene. Det er lovlig å overføre passordet av en konto til en eller flere personer som spiller i en annen verden/server (eller ikke spiller i det hele tatt), med hensikt å spille en konto sammen. Det er ingen kompensasjon gitt for skader gjort av en person som kjenner passordet til en konto. Travian Teamet påberoper seg retten til å frata tilleggseffekter og/eller kontoen hvis ulovlig passord-deling foreligger. Dersom en konto har et usikkert passord eller et passord som lett kan bli funnet/gjettet vil kompensasjon ikke bli gitt om kontoen blir skadet. Personen som mottar passordet må følge Travians regler og Generelle Betingelser.

§1.3 Overførsel av kontoer For å overføre en konto til en ny eier må nåværende eier sende en epost til admin@travian.no fra epostadressen kontoen er registrert med på det nåværende tidspunkt. E-posten må inneholde følgende informasjon: Spilleverdenen/serveren kontoen er på Kallenavnet på kontoen Epostadressen til den nye eieren. For å kunne bytte konto med en person i den samme verdenen/serveren må begge personer be om at e-posten skal byttes (som beskrevet over) og be om at passordet blir sendt på nytt via "glemt passord" –funksjonen (Logg inn med brukernavnet og skriv inn et tilfeldig feil passord, så kommer glemt passord-funksjonen fram).

§2 Stedfortredere (sittere) og bruk av samme PC

§2.1 Sitting Hver spiller har rett til å sette opp to stedfortredere som kan administrere kontoen mens eieren er borte. Stedfortredere skal bare spille til kontoens fulle fordel. Det er ikke lov å bruke sitter-funksjonen for å gjøre kontoen aktiv 24/7. Misbruk av denne funksjonen er straffbart. Permanent bruk av sitter-funksjonen for en spiller som er borte i mer enn to uker kontinuerlig er ikke tillatt. Ved lengre fravær skal dette rapporteres til Multihunter før fraværet oppstår. Det blir ikke gitt kompensasjon for skader gjort av stedfortreder(e). Eieren av kontoen er selv ansvarlig for handlinger en stedfortreder gjør med kontoen. Hvis en stedfortreder ikke følger disse Regler og Generelle Betingelser kan både eieren av konto og stedfortreder(e) bli straffet. Stedfortrederen av en konto må være stedfortreder via sitter-funksjonen i spillet. En stedfortreder skal ikke benytte kontoen ved å logge inn med passordet til kontoen de er stedfortreder for (§1.2).

§2.2 Bruk av samme PC Hvis to eller flere spillere bruker den samme maskinen og spiller i den samme verdenen/serveren, må alle kontoene skrives opp i profilen under "Konto" -> "Samme PC-bruk"-funksjonen i Travian. Misbruk av denne funksjonen er straffbart. Å spille på forskjellige maskiner men på samme nettverk regnes ikke som "Samme PC-bruk". Spillere som bruker samme maskin og som ønsker å kunne gå inn på hverandres konto må bruke sitter-funksjonen slik den er beskrevet i reglene. Les §3.2 for detaljer om begrensningene for ressurs-overføring.

§3 Ressurs-overførsel Hver konto må brukes til å spille for eierens fordel, og kan ikke brukes kun for å støtte andre kontoer. Å bli presset til å sende ressurser som går over timesproduksjonen (beskrevet under) regnes ikke som en fordel for kontoen.

§3.1 Generelt I en periode på 24 timer kan ensidige ressurs-overførsler med en annen spiller bare innholde en times produksjon, inkludert transaksjoner i markedsplassen. En times produksjon er brutto produksjon i alle landsbyene, minus vedlikeholdet for bygningene. (Eksempel: totalproduksjon: 500.000 ressurser i timen, 6.000 innbyggere, 20.000 tropper. Lovlig sending vil da være: 500.000 - 6.000 = 494.000 ressurser) Mengden ressurser nevnt over gjelder pr. mottagende konto. (Eksempel: Sendes det maksimal mengde hver dag til to spillere får begge ta i mot tillatte mengden ressurser (som nevnt i delen over)) . Størrelsen på kontoene det gjelder er ikke vesentlig. Forsterker du en annen spillers landsby har du lov å sende nok korn til å ta vare på troppene dine. Normal og lovlig mengde korn er nok til å holde troppene i live de neste 24 timene.

§3.2 Stedfortreding og bruk av samme PC Du kan ikke gjøre ensidige/skjeve (alt annet enn 1:1) overførsler med en spiller lagt til under "bruk av samme PC". Du kan ikke gjøre ensidige/skjeve (alt annet enn 1:1) overførsler med en spiller forbundet med sitterfunksjonen. Dette gjelder både for sitter og eier. Ressurser skal bare sendes med forhold 1:1 og overførselen må fullføres innenfor 48 timer. Unntak for denne regelen er når man sender korn for å mate egne tropper i en annen landsby. Du kan da sende nok korn til å mate troppene dine. Disse overførslene skal være i unntakstilfeller, og skal stoppe 3 dager etter den første kornleveransen. Med forhold 1:1 menes: samme mengde råstoffer som sendes fra en spiller til en annen må sendes tilbake fra den andre spilleren. Det trenger ikke å være samme type råvarer som sendes tilbake, så lenge mengden stemmer. Eksempel: Spiller A og Spiller B er stedfortredere eller er skrevet opp under ”Samme PC-bruk”. Spiller A sender 100 korn til Spiller B. Da må Spiller B sende tilbake 100 korn, jern, leire eller ved. I tilfelle ensidige overførsler skal du vente minst 48 timer etter den forrige ensidige/skjeve leveransen ble sendt før dere forbinder dere med stedfortrederfunksjonen eller "Samme PC-bruk". Tilsvarende må du vente minst 48 timer før en ensidig/skjev overførsel finner sted etter at sitter-funksjonen eller "Samme PC-bruk" med en annen bruker er avsluttet.

§3.3 Verdens Underverker Det eneste unntaket til de tidligere nevnte reglene (§3) er for byggere som deltar i kappløpet til nivå 100. Verken byggere eller personer som sender til byggerne er bundet av overførsel-grensene. §4 Vennligsinnet angrep Du kan ikke frivillig la andre spillere angripe eller ta over en landsby med mindre det er til kontoen som blir angrepet eller overtatt sin fordel. Dette gjelder kontoen din og kontoer du er stedfortreder for. Å bli presset til å frivillig la en landsby bli angrepet eller tatt over er heller ikke lovlig. Alle deltagerene i angrepet/angrepene kan bli straffet. Ressurser som har blitt plassert i en landsby bare for å bli stjålet blir regnet som ressurser sent via markedsplassen (§3). Dette gjelder ikke for landsbyer eid av den angripende kontoen. Å angripe kontoer forbundet til kontoen din via stedfortrederfunksjonen eller "Samme PC-bruk" er ikke lovlig med mindre det er en klar fordel for kontoen som blir angrepet. Dette gjelder også for kontoer i samme allianse.

§4.1 Overtakelse/erobring av landsbyer Det er ikke lovlig å... erobre en landsby tilhørende en konto du er eller har vært sitter, med mindre to uker har passert siden kanselleringen av stedfortrederrettighetene. erobre en landsby tilhørende en konto som har vært stedfortreder for deg, med mindre to uker har passert siden kanselleringen av stedfortrederrettighetene. erobre landsbyer tilhørende spillere under "Samme PC-bruk", med mindre to uker har passert siden kanselleringen av "Samme PC-bruk". erobre en landsby som er en del av din allianse eller alliert med din allianse, med mindre to dager har passert siden kontoen forlot alliansen. erobre en landsby som er i din allianse eller alliert med din allianse. Oaser er unntatt disse reglene.

§5 Programfeil Programfeil (også kalt "bugs") må bli rapportert til en administrator med en gang, og skal ikke brukes til noens fordel. Misbruk kan føre til straff av kontoen.

§6 Bruk av hjelpemidler Bruk av hjelpemidler (som for eksempel et script eller en bot som automatisk utfører funksjoner i spillet) er ikke tillatt. Travian skal kun spilles med en vanlig, umodifisert internettleser. Det er heller ikke lovlig å bruke programmer som forandrer Travians kildekode. Videre er det også ulovlig å bruke eksterne script/bot som f.eks. kartskannings-verktøy (eksempelvis script/bot som søker etter spesifikke typer landsbyer).

§7 Pengeoverføringer Salg eller kjøp med ekte penger (gull regnes som ekte penger) av kontoer, enheter, landsbyer, ressurser eller andre aspekter ved spillet er ikke tillatt. I tillegg kan du ikke tilby, eller ta i mot, ekte penger for å utføre en handling på Travian.

§8 Nettetikk Alle må kommunisere på en ordentlig og voksen måte. Multihunter kan endre upassende profiler og landsbynavn uten advarsel. Følgende adferd er straffbart og gjelder alle beskrivelser, kontonavn, allianse- og landsbynavn samt meldinger: - Deltagelse i fornærmende, ærekrenkende, kjønnsdiskriminerende, rasistisk eller stygt språk; trakassering av religion, rase, nasjonalitet, kjønn, aldersgruppe eller seksuell legning; true en person med handlinger i det virkelige liv. - Posting eller overføring av materiale som ikke passer for mindreårige personer eller i brudd med gjeldende lokale, nasjonale eller internasjonale lover og/eller reguleringer, inkludert seksuelle, ulovlige, upassende eller frastøtende bilder, materiale eller linker. - Presse en spiller på en måte som bryter med Travian's regler eller generelle betingelser. - Vise en kamprapport i offentlighet uten tillatelse fra begge involverte spillere. - Vise en melding mellom Multihunter og en spiller i offentlighet. Profiler skal holdes fri for innhold som forstyrrer Travian's originale layout. Det er ikke tillatt på noen som helst måte å utgi seg for å arbeide for Travian med mindre man gjør det. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: Administratorer, Multihuntere, Support. Reklame i alle former er ulovlig uten tillatelse fra Travian Teamet.

§9 Avstraffelse Ved brudd mot disse regler kan Multihunter, eventuelt Administrator, sperre den/de akutelle kontoen(e) og avgjøre en passende straff. Mulige straffer inkluderer, men er ikke begrenset til følgende: Full eller delvis sletting av innbyggere (bygningsnivåer og ressursfelt), sletting av landsbyer, delvis eller fullstending tømming av varehus, delvis eller fullstendig sletting av tropper, fjerning av eller fra allianse, sletting av konto eller permanent blokkering av tilgang til kontoer i spillet.

§9.1 Erstatning Ressurser, bygninger, landsbyer eller tropper mistet under tiden en konto har blitt sperret vil ikke bli erstattet av Travian. §9.2

Gull/Plus Ingen spiller har rett til å kreve betaling eller erstatning for Plus/Gull tapt pga. blokkering. Travian Plus/Gull brukere blir ikke behandlet forskjellig fra normale brukere vedrørende reglene i Spillet, verken ved tid brukt til å behandle saken eller avstraffelse.

§9.3 Klager Spillere kan prate med Multihunter som sperret kontoen eller en administrator enten via PM/IGM eller epost. Blokkeringer, avstraffelser eller slettinger skal ikke diskuteres i offentlighet ( f.eks. IRC eller Forum). En anke må skrives på norsk eller engelsk. Travian vil ikke gi ut informasjon vedrørende en sak utenom til kontoens eier.

§9.4 Spesielle reguleringer På Travian Speed servere kan tydelige multi-kontoer slettes uten diskusjon eller blokkering. Ulovlige overføringer av ressurser (§3) kan bli straffet på en passende måte uten diskusjon eller blokkering. Disse spesielle reguleringene kan bli pålagt andre spilleverdener inntil 2 uker etter start og til kontoer opptil 100 innbyggere selv etter disse 2 ukene.

§10 Ulovlig innlogging Det er ikke tillat å skaffe seg tilgang til en konto på en ulovlig måte. Brudd på denne regelen kan føre til utestengelse fra Travian. Travian Teamet spør aldri om ditt passord.

§11 Medvirkning og samarbeid Medvirkning, manipulasjon, oppmuntring, sammarbeid eller konspirering med andre spillere for å bryte disse regler er straffbart.

§12 Sletting Disse regler gjelder for spillere som skal slette eller holder på å slette sine kontoer uten unntak.

§13 Endring av regler Travian Teamet reserverer seg retten til å endre disse regler når som helst.

§14 Rettelse av regler Dersom individuelle reguleringer av disse reglene skulle vises å være virkningsløse, påvirker ikke det troverdigheten til de gjenværende reguleringer av disse regler. Administrator forplikter seg til å erstatte inneffektive reguleringer med nye reguleringer på en lovlig og tillatt måte. Disse trer i kraft øyeblikkelig og kan bli brukt i ennhver gjeldende sak. Dette gjelder også for smutthull i reglene. Administrator skal bestrebe korrigering for å få samsvar mellom reglene og tilsiktet hensikt med reglene.